Reference fra Bang & Beenfeldt

Bang & Beenfeldt A/S har igennem mange år haft et tæt samarbejde med CL Entreprise. Vi har blandt andet arbejdet sammen omkring opgaver vedrørende renovering af vinduer, opgange og facader. Vores seneste samarbejde var for et boligselskab i Gentofte, hvor CL Entreprise lavede et yderst tilfredsstillende arbejde med renovering af ejendommens vinduer. Derudover har vi også deltaget i flere udbud sammen med dem, som vi har vundet en stor del af.

Det er vores erfaring, at CL Entreprise hver gang udfører deres arbejde til perfektion og vi kan derfor ikke andet end at give dem vores varmeste anbefalinger.

Claes Bohn-Willeberg
Partner, Bang & Beenfeldt

Reference fra Dansk Reklame Film

Dansk Reklame Film har i en længere årrække benyttet CL Entreprise ApS v/Claus Larsen som “hushåndværker” til større og mindre istandsættelser og vedligehold.

Vi kan medgive vores bedste anbefaling, og noterer at Claus Larsen altid har holdt den lovede pris, og mindst den lovede kvalitet. Desuden er der altid pænt ryddet efter håndværkerne, så indvirkning på vores daglige arbejde på virkes mindst muligt.

Jimmy Hansen
CFO
Dansk Reklame Film A/S

Reference fra DONG

I efteråret 2011 indgik jeg aftale med CL-Entreprise om, at udføre reparationsarbejder samt etableringsarbejder m.m. i forbindelse med en større vandskade i kælderen på vores hus. Omfanget af beskadiget rum er 3 på et samlet areal på ca. 60 m2.

Arbejderne som CL-Entreprise udførte, indeholdt følgende ydelser:

  • Afhugning af beskadiget puds og vægmateriale m.m.
  • Retablering af puds og vægmateriale
  • Maling af alle væg- og loftflader i alle rum
  • Reparation af ødelagte betongulve, afpudsning og maling af retablerede guldflader

Det er med afsæt i min mangeårige erfaring som uddannet håndværker, Ingeniør og afdelingschef i en stor servicevirksomhed inden for byggebranchen, at jeg har udarbejdet denne reference.

På baggrund af mine oplevelser med CL-Entreprises håndtering af sagen, fra besigtigelse, over tilbudsafgivelse inkl. tilbudsspecifikation, til udførsel og afslutning samt opfølgning på det udførte arbejde, medgiver jeg mine største anbefalinger.

Kvaliteten i CL-Entreprises arbejder og materialevalg har til fulde levet op til mine forventninger hvad angår kvalitet, økonomi og ikke mindst projektgennemførselstid.
Jeg har sjældent mødt en mere sikker og professionel niveau af kundehåndtering end den jeg har mødt hos CL-Entreprise. Niveauet ligger langt over hvad jeg mener man normalt kan forvente. Det har betydet at jeg med fuld tryghed har kunnet overlade arbejderne til udførsel hos Entreprenøren.

Jeg vil hermed give CL-Entreprise mine største anbefaling til enhver som måtte have behov herfor.

Med venlig hilsen
Tommy Heine Bentsen
Teamleder og kontraktansvarlig for entreprenørrammeaftaler
DONG

Reference fra Hotel Sct. Thomas

Vi har gennem længere tid gjort brug af malerfrimaet “Claus Larsen” og har altid været meget tilfredse med den service vi har modtaget.

Da vi altid modtager hurtigt svar med de ønskede tilbud giver det en god indgang til vores beslutningsproces om forbedringen og ændringer på hotellet.

Arbejdet bliver altid udført efter de aftalte betingelser. Vi er ligeledes meget tilfredse med kvalitet på arbejde og materialer samt det gode håndværk og service fra alle firmaets ansatte.

Turgut Firat
Direktør
Hotel Sct. Thomas